Charlottenlund Travbane

Mobile navigation

Praktisk

IMG 8542
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Banevedligeholdelse

Billede1

Der er behov for at bruge mere belægning pr. år end der har været brugt se senere år.

Skovlund anslår behovet til at være ca. 1.400 tons, svarende til kr. 400.000 eller lidt mere end dobbelt så meget som der er brugt hidtil.

 

Daglig pasning af bane på Lunden.

 

Banen er altid klargjort lørdag morgen og i løbet af lørdagen efter behov.

Banen bliver ikke behandlet om søndagen hvis der ikke er løb.

Øvrige dage ringer de aktive til Skovlund når de ønsker banen klargjort til træning. Det lader sig gøre at ringe en times tid før man skal bruge banen, men jo bedre tid banepersonalet får, des større mulighed er der for at undgå ventetid. På hverdage harves banen hvis vejret tillader det, så den ikke er for hård at træne på.

Ved disse opringninger, kan man tillige blive advaret om vedligeholdelses arbejder på banen, som kan forstyrre eller vanskeligøre træning.

De hvide kantmarkeringer suppleres løbende, så de er fuldtallige.

Kanten indenfor de hvide pæle fejes løbende og oprenses helt efter behov dog minimum 1 til 2 gange årligt.

Banen oprettes efter GPS en gang årligt.

 

Forberedelse til løbsdage.

 

Hver løbsdag får en baneansvarlig, som offentliggøres i programmet, sammen med listen over dommere. Eller ved opslag i vægten.

Hvis de aktive har ønsker eller meninger om banen, som de vil bringe frem, skal det ske til den baneansvarlige, som er den eneste der kan ændre på bane præpareringen på løbsdagen.

Bemandingen opjusteres en time eller to tidligere end nu, afhængigt af vejret. Således at uheld med materiel eller installationer, ikke går ud over arbejdet med banen.

Banen bearbejdes med den grønne høvl, dagen inden hver løbsdag og på det rette tidspunkt i tiden/dagene op til med den blå harve. Imellem løbene umiddelbart inden V5-V6 start hvor der kun må køres med hest på banen i løbsretningen rettes banen af med den grønne høvl. Gennemvanding af banen kan med fordel koncentreres til aftenen inden eller tidlig morgen før løbsdage i sommerperioden. Al banepasning udføres i øvrigt generelt efter behov, som besluttes af dagens baneansvarlige, med øget fokus på storløbsdage.

Det er tillige den baneansvarlige der afgør om og hvor dybt der skal harves, og om hvilke redskaber der skal køres med på dagen. 

Vi har aftalt at gruppen mødes og evaluerer i starten af maj 2014.

 

Med Venlig Hilsen

Jørgen Skovlund