Charlottenlund amatørklub

Bestyrelsen

Per Damberg

Formand
Tlf. +45 71 70 75 13
Mail: dambergtilsyn@gmail.com

Flemming Mogensen

Kasserer
Tlf. +45 21 58 00 64
Mail: fmo@vaerdikaeden.dk

Jørgen Sthelis

Bestyrelsesmedlem
Tlf. +45 24 21 47 37
Mail: js@sthelis.dk

Michael Appelt Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. +45 28 77 22 40
Mail: staldfamily@gmail.com

Charlotte Bach Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. +45 53 54 13 23
charlottebachpetersen17@gmail.com

Bestyrelsen orienterer

Charlottenlund-amatørserier

Vores serier er oprettet med det formål, at det skal være endnu sjovere at køre travløb. Samt for at opretholde en god konkurrenceånd.

Vær opmærksom på at serierne administreres af klubbens bestyrelse i fritiden. Det kan indimellem være svært at gennemskue de faktiske ejerforhold på hestene, og dermed kan der opstå fejl i pointgivningen - se mere nedenfor. Gør derfor bestyrelsen opmærksom på evt. fejl - gerne med et smil på læben.

Vi har i det kommende kvartal været heldige at finde sponsorer til vores løbsserier. En stor tak skal lyde til: HorsLux & Duvil samt til Skjoldgaarden

Regler i løbsserierne: HorsLux & Duvils Amatørserie & Skjoldgaardens Puljeløbsserie er som følger:

For at deltage i løbsserierne på Lunden, skal hesten være ejet af mindst et medlem af en dansk amatørklub. Dette er uanset om hestene er A eller B trænede. Undtagelse fra deltagelse er dog større anpartsstalde som KTAS, Team Lunden og andre lignende.

De deltagende heste optjener point i serierne efter pointskalaen: 20-15-10 samt 5 point til alle øvrige med noteret tid.

NB! Alle heste kan deltage i amatør- og puljeløbene efter DH´s gællende regler. Det er dog kun heste der er ejet af mindst et medlemmer af en dansk amatørklub, som optjener point i serierne.

Til hver løbsserie vil der være en kvartalsvis afslutning, hvor der vil være fine præmier til ejeren af de tre heste som opnår flest point. OBS: for at opnå præmie krævers dog fremmøde af ejeren til den kvartalsvise afslutningsfest.

Der forventes afviklet cirka 6-8 løb i hver serie i første kvartal.

NB: Vær opmærksom på, at amatørforeningens bestyrelse ikke har mulighed for at få oplyst de egentlige ejerforhold på hestene, fra DH. Det vil dermed være op til de enkelte ejere som har heste der er berettiget til deltagelse i serierne, at oplyse Charlottenlund Amatørklubs bestyrelse om ejerskabet -dette vil særligt være gældende, hvis hestene er ejet af et pseudonym eller anpartsstald, hvor ikke alle ejere står i programmet.

Bestyrelsen forventer at alle deltagere giver korrekte oplysninger om ejerskabet af en hest. Evt. fejloplysninger om ejerskab, som gives i ond tro, vil blive opfattet som snyd og vil medføre udelukkelse af løbsserierne.

Hvis en ejer opdager fejl i håndteringen af kriterierne, er det op til vedkommende selv, at gøre klubbens bestyrelse opmærksom på dette. Fejl som oplyses inden næste løbsdag, rettes for seneste løbsdag. Fejl som oplyses efter dette tidspunkt, rettes fra de oplyses og ikke med tilbagevirkende kraft.

Nærværende regelsæt er gældende for 2024, hvis nogen ønsker det ændret, kan det gøres på Charlottenlund Amatørklubs GF 2024, men ændringer kan først være gældende fra 2025.

 

Læs mere om vores løbsserier her:

 

Stillingen i amatørserierne

Herunder finder I stillingen i Amatørserierne pr. 3. maj

Henvendelser vedr. stillingen rettes mod Flemming Mogensen, mfo@vaerdikaeden.dk